MEANWELL RQ-125C : 125W Quad O/P Power Supply 5V 10A, 15V 4A ราคา 1,134 บาท
MEANWELL RPT-60B : 60W Triple O/P Medical Type 5V 4A ราคา 588 บาท
MEANWELL RPT-160B : 160W Triple O/P Medical Type 5V 14A ราคา 2,079 บาท
MEANWELL RPS-160-48 : 160W Single O/P Medical Power Supply ราคา 1,533 บาท
SIEMENS 6ES7952-0AF00-0AA0 ราคา 11,543 บาท
MEANWELL RPS-160-12 : 160W Single O/P Medical Power Supply ราคา 1,533 บาท
MEANWELL RID-65B : 65W Dual O/P High Reliability 5V4A,24V2A ราคา 651 บาท
SIEMENS 6ES7417-4XT05-0AB0 ราคา 509,638 บาท
MEANWELL RID-125-2448 : Dual Output Switching Power Supply ราคา 1,134 บาท
MEANWELL RID-125-1224 : Dual Output Switching Power Supply ราคา 1,134 บาท
MEANWELL RFP-M8M4-5A : Wireless RGBW remote controller ราคา 2,184 บาท
MEANWELL RD-85B : 85W Dual O/P Switching Power Supply ราคา 924 บาท
SIEMENS 6ES7416-3F06-0AB0 ราคา 982,901 บาท
MEANWELL RD-50B : 50W Dual O/P High Reliability 5V6A,24V2A ราคา 588 บาท
MEANWELL RD-50A : 50W Dual O/P High Reliability 5V6A,12V3A ราคา 588 บาท
MEANWELL RD-35B : 35W Dual Output Switching Power Supply ราคา 504 บาท
MEANWELL RD-125B : 125 W Dual O/P Power Supply 5V,2-10A ราคา 1,008 บาท
MEANWELL RD-125A : 125 W Dual Output Switching Power Supply ราคา 1,008 บาท
MEANWELL RD-125-1224 : 125W Dual High Reliability ราคา 1,008 บาท
SIEMENS 6ES7416-2FN05-0AB0 ราคา 685,305 บาท
SIEMENS 6ES7414-3FM06-0AB0
MEANWELL QP-375-5D : 375W Quad O/P Power Supply 5V 40A ราคา 6,300 บาท
MEANWELL QP-375-5B : Switching Power Supply Quad Output ราคา 6,300 บาท
SIEMENS 6ES7416-3ES06-0AB0 ราคา 440,283 บาท
MEANWELL QP-320F : 320W Quad O/P Power Supply 5V20A ราคา 3,759 บาท
MEANWELL QP-320D : 320W Quad O/P Power Supply 5V20A 12V10A ราคา 3,759 บาท
SIEMENS 6ES7416-3XR05-0AB0 ราคา 421,368 บาท
MEANWELL QP-200F : 200W Quad O/P Power Supply 5V 15A 15V 3A ราคา 3,150 บาท
MEANWELL QP-150F : 150W Quad O/P Power Supply 5V 15A ราคา 2,814 บาท
SIEMENS 6ES7416-2XN05-0AB0 ราคา 307,587 บาท
MEANWELL QP-150C : 150W Quad O/P Power Supply 5V 10A ราคา 2,814 บาท
MEANWELL QP-100D : 100W Quad O/P Power Supply 5V 10A ราคา 2,604 บาท
MEANWELL QP-100C : 100W Quad O/P with PFC Function ราคา 2,604 บาท
MEANWELL QP-100B : 100W Quad O/P with PFC Function 5V10A ราคา 2,604 บาท
MEANWELL QP-100-3C : 100W Quad O/P Power Supply 5V 8A ราคา 2,604 บาท
SIEMENS 6ES7414-3EM06-0AB0 ราคา 236,292 บาท
MEANWELL Q-60D : 60W Quad O/P Power Supply 5V 8A,12V 3A ราคา 1,029 บาท
SIEMENS 6ES7414-3XM05-0AB0 ราคา 219,220 บาท
MEANWELL Q-250F : 250W Quad O/P Power Supply 5V 15A,15V 5A ราคา 1,701 บาท
MEANWELL Q-250D : 250W Quad O/P Power Supply 5V 15A,12V 6A ราคา 1,701 บาท
MEANWELL Q-250C : 250W Quad O/P Power Supply 5V 20A,15V 5A ราคา 1,701 บาท
MEANWELL Q-250B : 250W Quad O/P Power Supply 5V 20A,12V 7A ราคา 1,701 บาท
MEANWELL Q-120D : 120W Quad O/P Power Supply 5V 12A,12V 5A ราคา 1,533 บาท
SIEMENS 6ES7414-2XK05-0AB0 ราคา 133,957 บาท
SIEMENS 6ES7412-2EK06-0AB0
MEANWELL PWM-40-12 : 40W PWM O/P LED power supply 12V 3.3A ราคา 966 บาท
SIEMENS 6ES7412-2XJ05-0AB0 ราคา 96,903 บาท
MEANWELL PT-65D : 65W Triple O/P Power Supply Open Frame ราคา 546 บาท
MEANWELL PT-65C : 65W Triple O/P Power Supply Open Frame ราคา 588 บาท
MEANWELL PT-65B : 65W Triple O/P Power Supply Open Frame ราคา 588 บาท

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sitemap หมวดหมู่